Tider i lægehuset

AKUTTE HENVENDELSER

Ved akut opstået sygdom, akut forværring af i forvejen kendt sygdom eller ved mindre skader kan du efter forudgående telefonisk aftale blive set af en læge samme dag. 

Der er afsat 5-10 min. pr. patient. Der kan være ventetid > 1 time.

Det er ikke muligt få en akut tid ved fremmøde i klinikken uden aftale. 


E-kons / Mail

Ved mail kontakt til lægen på www.jueldoktor.dk, kan du forvente svar indenfor 5 hverdage. Har du brug for hurtigere kontakt/svar, er det derfor bedre at ringe til sekretæren for vejledning.


Aftentid

Der vil efter særlig aftale være mulighed for personer, der p.g.a. arbejde eller af andre væsentlige årsager ikke kan møde i dagtid, at få tidsaftale på andre tidspunkter efter nærmere aftale. Der vil ved disse aftenkonsultationer ikke være mulighed for at få taget blodprøver.


Tid ved sygeplejersken

Dagligt mellem kl. 8.00 - 12.00 og 12.30 - 16.00

Efter aftale med sekretæren kan du få en tid ved sygeplejersken. NB Blodprøver tages senest kl. 13.45 pga. afhentning til analyse på sygehuslaboratorium.

Sygeplejerskerne håndterer en del kontrol af kroniske sygdomme på ligefod med lægerne. 


Tider ved sekretæren

Telefonerne er åbne til sekretærerne i tidsrummene:

9.00-9.45       10.00-12.00       12.30-14.00

For blandt andet tidsbestillinger og receptfornyelse.


Akut telefon

Lægerne har telefontid hver dag kl. 8.00-9.00. 

Nummeret oplyses på telefonsvarer og anvendes kun ved uopsætteligt behov for akut lægehjælp.