Tider i lægehuset

Fra 1. september 2022 vil det være muligt at tale med lægen på telefonen mellem kl. 08.00-09.00. Der vil være mulighed for tid samme dag til ikke-akutte problemstillinger samt fortsat mulighed for akuttid hver dag.

Du SKAL fortsat ringe for at få en tid uanset hastegrad. Det er IKKE muligt at få en tid ved fremmøde i receptionen.

 

AKUTTE TIDER

Ved akut opstået sygdom, akut forværring af i forvejen kendt sygdom eller ved mindre skader kan du efter forudgående telefonisk aftale blive set af en læge samme dag. 

Der er afsat 5-10 min. pr. patient. Der kan være ventetid > 1 time.


E-kons / Mail

Ved mail kontakt til lægen på www.jueldoktor.dk, kan du forvente svar indenfor 5 hverdage. Har du brug for hurtigere kontakt/svar, er det derfor bedre at ringe til sekretæren for vejledning.


Aftentid

Der vil efter særlig aftale være mulighed for personer, der p.g.a. arbejde eller af andre væsentlige årsager ikke kan møde i dagtid, at få tidsaftale tirsdag fra kl. 16. Der vil ved disse aftenkonsultationer ikke være mulighed for at få taget blodprøver.


Tid ved sygeplejersken

Dagligt mellem kl. 8.00 - 12.00 og 12.30 - 16.00

Efter aftale med sekretæren kan du få en tid ved sygeplejersken. NB Blodprøver tages senest kl. 13.50 pga. afhentning til analyse på sygehuslaboratorium.


Tider ved sekretæren

Ring mellem kl. 8.00 - 11.45 og 12.30 - 14.00.

For tidsbestillinger, aftale om ringe retur tid ved læge og receptfornyelse.


Akut telefon

Dagligt mellem 11:45-12:30 og 14:00-16:00

Nummeret oplyses på telefonsvarer og anvendes KUN ved helt uopsætteligt behov for akut lægehjælp.