Patientrettigheder

Patientkontoret

Hos patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient. Du kan også mødes med en patientvejleder.

Se mere på Patientkontoret.


Patienterstatningen

Har du fået en skade som følge af et forløb med sundhedsvæsenet, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen. Det er ikke en forudsætning, at du har indmeldt en klage for at få tildelt erstatning.

Se mere på Patienterstatningen.


Patientombuddet

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du klage over sundhedsvæsenet. Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling du har fået og/eller brud på dine rettigheder som patient.

Ved formel indkommen klage (via Regionen eller Patientombuddet) går klagen direkte til den ansvarlige læge i Lægehuset samt den medarbejder klagen omhandler.

Se mere på Styrelsen for Patientsikkerhed.


Utilsigtet hændelse (UTH)

Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse. Både patienter og pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse.

Rapporter om utilsigtede hændelser anvendes til læring og forebyggelse.

Se mere på Styrelsen for Patientsikkerhed.


Patientbefordring

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at komme til og fra hospitalet. Du kan dog være omfattet af følgende muligheder: