Der er lægestuderende i praksis

Den lægestuderende følger så meget af arbejdet i praksis som muligt og er omfattet af den samme tavshedspligt som det øvrige personale.

Den lægestuderende er studerende på sidste år af lægestudiet.

Sig venligst til, hvis du ikke ønsker, at studenten overværer konsultationen.

Vi håber for fremtidens sundhedsvæsen, at mange af vores lægestuderende vil vælge at blive praktiserende læger - så tag godt imod dem!