Sæsonbetinget høfeber

Anbefalet behandling


Der er ikke grundlag for at behandling med binyrebarkhormon som tabletter eller indsprøjtning (systemisk administration) er bedre end optimal kombinationsbehandling med næsespray, øjendråber og antihistamintabletter til forebyggelse of behandling af sæsonbetinget høfeber. Derimod er risikoen for bivirkninger (fx diabetes og knogleskørhed) størst ved systemisk administration.

Er behandlingen ikke tilstrækkelig


Såfremt behandling med systemisk binyrebarkhormon er nødvendigt, trods maksimal lokal behandling, anbefales tabletbehandling fremfor indsprøjtninger. Desuden kan det være nødvendigt med tabletbehandling hvis du er tilstoppet og ikke kan bruge næsespray.

Hvis din høfeber ikke er tilstrækkeligt behandlet, kontakt derfor din læge for eventuel tabletbehandling med prednisolon.
Dosis vil ofte være 15 mg dagligt med ugentlig revurdering og udtrapning hvis behandlingsvarigheden er over én uge. Længerevarende kure bør udtrappes med 5 mg hver anden dag. Behandlingsperioden bør ikke overstige 3 uger og kure hyppigere end hver 3. måned skal undgås.